VERDT Å VITE

Det grønne alternativet!

Sammen med Arctic Spas i Canada leverer vi best isolerte og mest bærekraftige massasjebad. Vi har tatt det grønne skifte i vår bransje på alvor. Ingen bad bruker mindre strøm og kjemikalier, varer lenger og leverer bedre badeopplevelser enn et Arctic Spas Polarbad.

Eneste bad på markedet som overvåker sitt eget strømforbruk og optimaliserer når på døgnet strømmen er billigst.
Eneste
bad som helt automatisk sikrer drikkevannskvalitet uten kjemikalier- kun rent havsalt.
Eneste
bad som on-line gir deg all info om badet og vannkvaliteten via app.

Nedenfor ser du et Swimspa på 6000 liter som bruker 200,- kr pr. mnd, 66% av dette gratis friksjonsvarme fra filtersyklus.

Trenger du hjelp med å velge bad?

Vi har laget en hendig liten kjøpeguide som hjelper deg å velge riktig.