Oppgradering - Corner Accent Lighting

Alle badene kan leveres med flere forskjellige alternativer for lyssetting.