Standard - Heat Lock

Heat Lock

Arctic Spas selvbærende skall isolerer annerledes og mer effektivt enn alle andre tilsvarende bad. 

I de nordre delene av Canda, hvor Arctic Spas har blitt utviklet, er folk vant til å isolere alt som isoleres kan; yttervegger, gulv og loft. Så selvfølgelig kunne vi jo ikke være dårligere når det kom til massasjebadene våre.

Polyuretanskum med høy tetthet påføres alle vegger og kabinettgulv og stopper varmetap. Samtidig tillater dette at omgivelsesvarme fra pumpen trenger inn i spa-skallet og varmer vannet. Om vinteren går denne varmen tilbake til pumpeområdet i tilfelle strømtap og hindrer at vannet i instrumentene fryser. Våre tester viser at du ved et slikt strømbrudd om vinteren, uten noen ekstra oppvarmingskilder, har en tidshorisont på omtrent 5 dager med -20 ºC før vannet i kabinettet fryser.

En kontinuerlig opprettholdelse av vanntemperaturen i massasjebadet eliminerer mange av de varmesyklusene som andre produsenter med skumfylte isolerte design må kjøre. Færre varmesykluser betyr lavere strømregning hver måned.

No items found.