Standard - Progressive Smart Filtration

Progressive Smart Filtration

År med utvikling og testing har endelig ført oss til det vi mener er det fineste filtreringssystemet som er tilgjengelig til spa og massasjebad i dag. Dette enkle, men likevel utrolig effektive systemet bruker flere lag med forskjellige filtermedier for effektivt å fange opp alle størrelser av partikler som finnes i vannet.

Etterhvert som dette systemet utvikles, vil de ulike filtermedielagene kunne kalibreres til helt spesifikke vannsituasjoner. For eksempel vil det være nyttig med et jernfilter dersom badet benyttes i områder der det er høyt jerninnhold i vannet eller et kalsiumfilter i områder der vannet har høyt nivå av kalsium.

No items found.