VERDT Å VITE

Vannkvalitet og vedlikehold

I hovedsak er det to ting om definerer vannkvaliteten: Filtrering og desinfisering. Riktig og god vannkvalitet er et av de viktigste momentene for at massasjebadopplevelsen skal bli så fantastisk som du fortjener. I hovedsak er det to ting som definerer vannkvaliteten: Filtrering og desinfisering.

Filter

Filteret er viktig da dette plukker opp alger, kosmetikk, skitt, støv og andre urenheter. Selv om spabadets filtersystem er i drift flere timer om dagen for å fjerne partikler fra vannet, fjerner det ikke nødvendigvis bakterier eller virus (med mindre man har et såkalt mikrofilter, som i teorien skal fange opp bakterier.) For å fungere optimalt må filteret byttes med jevne mellomrom, med mindre man kjøper vaskbare filter.

Desinfisering

Et godt vedlikehold oppnås gjennom regelmessig og jevnlig tilsetning av godkjente desinfiseringsmiddel. Desinfiseringsmiddelet vil kjemisk kontrollere bakterier og virus som er til stede i spavannet.

Som eier av et spabad må du også ha kontroll på vannets kjemiske balanse og pH-nivåer for å bekjempe bakterier, algevekst og lignende. Dette gjør du ved å tilsette kjemikalier for å vedlikeholde riktige nivåer av total alkalitet (TA), kalsiumhardhet (CH) og pH.

pH

pH er målenheten for vannets surhetsgrad med en skala som går fra 0 til 14. Alt over 7 er basisk, mens alt under 7 er surt. 7 omtales som nøytralt. En god pH-verdi for vannet i et spabad vil ligge rundt 7,4 -7,6.

Alkalitet
Som nevnt over så kaller vi pH over 7 for basisk, men dette blir også kalt alkalisk. Her kan man fort bli noe forvirret. I denne sammenhengen snakker vi egentlig om hvor mange hydrokarboner vannet inneholder. Disse hydrokarbonene hjelper vannet å ha en stabil pH-verdi. Det er likevel nødvendig å sjekke pH-verdien regelmessig. Den anbefalte totale alkaliteten (TA) for ditt spavann er 80-120 ppm.

Kalsiumhardhet

De fleste produsenter av spabad anbefaler en kalsiumhardhet (CH) for vannet på 150‒200 ppm.
Vi anbefaler imidlertid ikke å tilsette kalsium hvis vannet er over 100 ppm, eller hvis det innkommende vannet har en svært lav kalsiumhardhet.

Sanitærstoff

Sanitærstoffene dreper bakterier og alger og hjelper mot skummdannelse. Man bruker enten brom eller klor for å gjøre denne jobben.

Måling og kontroll

Måling av både pH, alkalitet og sanitærstoff gjøres manuelt ved hjelp av teststrimler som reagerer med vannet og endrer farge alt etter hvilken verdi de måler.

Riktig vannbalanse og pH-kontroll vil redusere oppbygningen av belegg og metallkorrosjon, forlenge levetiden til spabadet og sørge for at desinfiseringsmiddelet fungerer optimalt.

Trenger du hjelp med å velge bad?

Vi har laget en hendig liten kjøpeguide som hjelper deg å velge riktig.